Function Asp Adsız 1

 
 

Motorun Üçgen Bağlantısı ve Özelliği

Motor klemensi üzerindeki birinci fazın çıkış ucu ikinci fazın giriş ucu ile, ikinci fazın
çıkış ucu üçüncü fazın giriş ucu ile, üçüncü fazın çıkış ucu birinci fazın giriş ucu ile
bağlanırsa bu şekilde bağlantıya Üçgen Bağlantı denir.

Klemens bağlantı kutusu konusunda uçların karşılıklı gelmemesi gerektiği söylenmişti.
Uçların karşılıklı gelmesi, yıldız bağlantı durumunda sorun çıkartmadığı halde üçgen
bağlantı durumunda sakıncalıdır.Şekil 12’de de görüldüğü gibi uç bağlantıları pirinç
köprülerle yapılırken U-X, V-Y, W-Z uçları birleştirilirse sargı uçları kısa devre edilir ve
birer uçları boş bırakıldığından herhangi bir akım geçişi olmaz ve motor çalışmaz. Bu
nedenle uçlar UVW, ZXY sırası ile bağlanır ve pirinç köprülerle UZ, VX, WY uçları
kısadevre edilir.

Üçgen bağlantı ( Δ ) şeklinde sembolize edilir. Bu bağlantıda hat akımı faz akımının
3 katıdır. Üçgen bağlantıda hat gerilimi faz gerilimine eşittir.(Şekil 1.16)
Motor etiketinde ( Δ ) 380 V yazan motorlar üçgen bağlanır. Motor etikentinde
220/380 volt yazması, bir faz sargısına yıldız çalışması durumunda 220 volt,üçgen çalışması
durumunda ise 380 volt uygulandığını ifade eder.

 

Copyright © 2008 Eksen Redüktör