Eksen Redüktör
Bizi Ara

Elektrik Motoru Koruma Sınıfları

Elektrik motorunun tanımında en çok karşılaşılan, elektrik motoru koruma sınıfı olarak elektirk motorunun en temel özelliklerini biri olarak bilinen terimlerden biridir. Motor Koruma Sınıfı, bir elektrik motorunda bulunan gövdede sıvı ve katı parçacıklara karşı korunma değerlerini gösteren sınıftır. Burada katı parçacıklar, çevresel etmenlerdir ve çevresel etmenlere karşı korunma miktarının göstergesi olarak elektrik motoru koruma sınıfı terimi kullanılır.

Elektrik motoru koruma sınıfları genelde 2 rakamla ifade edilmektedir. İngilizce karşılığı İnternational Protection olan bu terimin kısaltılışı ise IP şeklinde olup koruma sınıfı olarak adlandırılır. Bu durumda da kodlarla beraber IP 55 gibi bir kodlaması bulunur. Bu kodlama, elektrik motoru koruma sınıfları arasında bulunan birkaç sınıftan biridir.

Elektrik Motoru Koruma Sınıfı Simgeleri

Birbirinden farklı kodlanmış şekilde simgelere sahip olan elektrik motoru koruma sınıfları, “ IP – sayı” şeklinde kodlanır. Sayı yerine 2 rakamlı bir sayı getirilir. Bu durumda da kısaltılmış olan İnternational Protection için kullanılan bu terim yanındaki sayılardan birinci ve ikincinin anlamları da şu şekilde kodlanır:

  • İlk rakam motorun katı parçacıklara karşı korunma miktarının ne derecede olduğunu bizlere gösterir.
  • İkinci rakam ise doğrudan sıvı parçacıklara karşı motorun ne kadar korunma miktarı olduğunu son kullanıcıya gösterir. 

Elektrik motorlarında sıklıkla koruma sınıfı simgeleri karşımıza çıkmaktadır. En çok mühendislik alanıyla ilişkisi olan insanların bildiği ve ilgi gösterdiği bu alanla ilgili olarak birçok sınıf bulunmaktadır. Her bir elektrik motoru koruma sınıfı IP kodlamaları nedir ve anlamları nelerdir diye kontrol etmek gerekirse aşağıdaki gibi bahsedilebilir.

IP 54 Koruma Sınıfı

IP54 tanımı için ilk olarak birinci rakam olan 5’e bakılır. 5’in karşılığı kat maddelere karşı elektrik motorunun korunması değeridir. Buna göre mahfazanın içinde yer alan hareketli gerilimli bölümlere dokunmaya karşı koruma sağlayan tanımdır. Genelde zarar verici değerde toz birikmesine karşılık güçlü bir koruma sağlamaktadır. 

Ayrıca toz girişi tam olarak önlenmediği gibi motorun çalışmasında da etkili olup doğru miktarda tozun motor içerisine girmesini önlemek adına kullanım değeri bulunur.

İkinci rakam 4 ise sıvı maddelere karşı koruma sınıfıdır. Bu durumda anlamı ise; motorun herhangi bir açıdan üzerine gelecek olan suyun motora karşı zarar vermesini koruma değeridir.

IP 55 Koruma Sınıfı

IP55 koruma sınıfının aynı IP 54 koruma sınıfı gibi birinci rakamı katı maddelere karşıdır ve 5 değerinin karşılığı bellidir. Sıvı maddelere karşı IP 55’te ikinci rakam olan 5 ise, herhangi bir açıdan motorun üstüne püskürtülen suyun motora zarar vermesine karşı korumasının değeridir.

IP 56 Koruma Sınıfı

IP56’nın ikinci rakamı sıvı maddelere karşı koruma rakam sınıfıdır. Burada 6’nın karşılığı ise gemi güvertesinde herhangi bir fırtına ya da benzer basınçlı bir ortamda püskürtülen sıvının makine içine girmesiyle birlikte sıvı maddelere karşı koruma değeri olarak elektrikli motorun değeridir.

Teklif alın veya bize ulaşın alanı!