Eksen Redüktör
Bizi Ara

Ex-Proof Motorlar

İngilizce “Explosion” (Patlama) ve “Proof” (Koruma) kelimelerinin birleştirip kısaltılmasıyla oluşturulan ex-proof kelimesi Türkçe’de “Patlamaya karşı korumalı” anlamına gelmektedir. Böylece adından da anlaşılacağı gibi ex-proof motorlar patlamaya karşı korunaklı motorlardır.  Exproof kelimesi sadece motor türleri için kullanılan bir tabir olmayıp patlamaya karşı korumalı her türlü malzeme yada cihazın önünde kullanılabilir.

Ex-proof motorlar patlayıcı ortamlarda kullanılması gereken elektrik motorlarıdır. Tehlikeli alanlarda birçok olumsuz olayı önlemek amacıyla kullanılan ex-proof motorlar koruma sınıfında yer alan motorlardır.

Ex-Proof Motorlar ve ATEX Sertifikası

2014/34 AB ATEX Yönetmeliği ve ATEX 137 Direktifi kapsamında, her türlü patlayıcı ortamlarda üretim, test etme ve AR-Ge gibi alanlarda faaliyet gösteren işyerlerinde bulunması gereken cihazlara ex-proof motorlara sahip olmalıdır. ATEX “Atmospheres Explosives” teriminin kısaltılarak bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş bir terimdir. Türkçe’ye “Patlayıcı ortamlarda çalışan maddeler” olarak çevrilebilir. 2014/34 AB ATEX Yönetmeliği kapsamında patlayıcı ortamlarda faaliyet gösteren işyerlerinin ATEX sertifikası alması gerekmektedir. Bu sertifikayı almanın şartlarından bir tanesi de işyerinde ex-proof motora sahip cihazların bulunmasıdır.

Ex-proof Motorlarının Önemi

Patlayıcı ortamlarda kullanılmak üzere imal edilen ex-proof elektrik motorları bulundukları ortamları patlama riskinden koruyan motorlardır. Ex-proof motorlarının ilk ve en önemli kullanım amacı işyeri çalışanların can güvenliğini sağlamaktır. Bu motorlarının kullanımındaki ikinci amaç ise işyerini patlama ve yangından korumaktır.

Ex-proof motorlar sanayide kullanılan diğer motor seçeneklerinden farklı olarak üretilmektedir. Ex-proof motorlarının en önemli özelliği kullanım esnasında herhangi bir ateş veya kıvılcım çıkarılmamalarıdır. Bu sayede benzin, tiner, alkol gibi maddelerin bulunduğu ortamlarda güvenle kullanılırlar. Ex-proof motorlarının bir diğer önemli özelliği de aşırı ısınma yapmazlar. Çalışma ortamında herhangi bir patlayıcı gaz yada toz birikintisinden dolayı çalış ortamının infilak olmasını engellerler.

Ex-proof Motorlarının Kullanım Alanları

Ex-proof motorlar yanıcı, patlayıcı gibi maddelerin kullanıldığı sektörlerin hemen hemen hepsinde kullanılmaktadır. Demir-çelik sanayii, medikal ilaç fabrikaları ve laboratuvarları, kömür başta olmak üzere maden ocakları, doğal gaz tesisleri, ahşap üretim fabrikaları, boya fabrikaları, petrol ve petro kimya tesisleri, alkollü içecek fabrikaları, kozmetik fabrikaları, zirai ilaç fabrikaları ex-proof motorlarının en çok kullanıldığı çalışma alanlarıdır.

Teklif alın veya bize ulaşın alanı!