Eksen Redüktör
Bizi Ara

Sumak Pompa

Sumak pompa, sıvıları taşımak için kullanılan mekanizma olan pompaları üretiyor. Pompalar, basınç farkı oluşturabilmek amacıyla sıvıları düşük basınçtan yüksek basınca doğru hareket ettirir. Pompaların çalışma prensibi ise, mekanik kuvvetlerin fiziksel kaldırma ile sıvıyı itmesi şeklindedir. Sumak pompa ürünleri dalgıç pompalar, santrifüj pompalar, sıcak su santrifüj pompalar, kademeli pompalar, salyangoz pompalar, hidroforlar, yangın pompası ve genleşme tanklarıdır.

Dalgıç Pompa Nedir?

Dalgıç pompalar, tamamen daldırılarak kullanıldığından bu isimle anılır ve bir tür santrifüj pompadır. Aynı zamanda dalgıç pompalara alt pompa veya elektrikli dalgıç pompa da deniyor. Su kaynaklarının yetersiz olduğu, yer altı sularının çıkarılmasını gerektiren durumlarda tercih edilen bir pompadır. İçme ve kullanma sularında dalgıç pompa sorunsuz çalışır ve ekonomiktir.

Sumak dalgıç pompa, işlenecek ortamın içinde çalışan pompa çeşitlerinden biridir. Pompa gövdesine bitişik olan motorun bazı teknik özellikleri vardır. Bunun sebebi ise dalgıç pompanın sıvı ile temas etmesi olarak söylenebilir. Bu yüzden su geçirmez olan dalgıç pompa, kısa devreye sebebiyet verebilecek herhangi bir sıvı girişine engel olarak hasar oluşmasının önüne geçer. Ayrıca dalgıç pompanın yağı ile de sıvının içeri girişi engellenerek tehlikeler de engellenir. Dalgıç pompalar su gereken yerlerde, sulama ve yağmurlama sistemleri, yeraltı suyu seviyesi kontrolü ve tespitinde, tünellerde, derin kuyularda, ısı pompası uygulamalarında basınçlandırılan kirli veya temiz sularda kullanılır.

Santrifüj Pompa

Su pompaları arasında sık kullanılan bir pompa olan santrifüj pompanın tercih edilmesinin bir sebebi üretim maliyetinin ucuz olmasıdır. Santrifüj pompa çalışırken akışkan basıncında bir artış oluşur. Çarklardan meydana gelen bu pompa, bir pervane ve dairesel pompa gövdesi sayesinde akışkanı hareket ettirmek için kinetik enerji kullanır. Derinkuyu denilen santrifüj pompalar da petrol, içme ve sulama suyu temini için kullanılır.

Yangın Pompası

Pompalar yangın söndürmek için de çok büyük kolaylıklar sağlıyor. Yangın pompaları, en etkili yangın söndürme ekipmanlarından biridir. Yangın pompaları, uçtan emişli ve ayrılabilir gövdeli çift emişli santrifüj yangın pompaları, hat tipi yangın pompaları olmak üzere farklı türlere sahiptir. Yangın pompaları alınırken yangın sırasında gereken basınç ve debiyi karşılayacak seviyede olduğuna dikkat edilmelidir. Yangın pompa sistemi ana ve yedek pompalara sahiptir ve bu muhtemel risklerde ana pompanın yedek pompalarla değiştirilmesi açısından avantaj sağlar. Ayrıca bu pompalar, bir kontrol panosu tarafından kumanda edilir.

Atık Su Tahliye Pompası

Atık su tahliyesi pompası, atık suları temizleyen ve transfer yapan pompa çeşididir. Bu pompalar binalarda, otellerde, yurtlarda ve hastanelerde kullanılabilir. 30-50 mm katı partikül içeren pis suların tahliyesinde atık su tahliye pompaları etkilidir. Atık su pompaları özelliklerine ve performanslarına göre farklı işletmeler tarafından farklı pompa fiyatları ile sunulabilir. Bu pompaların sensörlü olanları sayesinde, gürültü seviyesi de düşer.

Hidrolik Pompalar

Hidrolik su pompaları, suya basınç kazandırarak hidrolik çalışma enerjisi üretir. Yeterli basıncı ve debiyi sağlayamayan hidrolik pompalar, hidrolik devre ve fonksiyonlarını sağlayamaz. Hidrolik pompalarının farkı çeşitleri vardır ve bunlar dişli, pistonlu ve paletli pompalardır. Dişli pompalar 200 bar basınca kadar çıkarken paletli pompalar 100 basınca kadar çıkabiliyor. Pistonlu pompalar ise, silindirik bir odadan sıvı taşımak için kullanılan pompalardır.

Salyangoz Pompalar ve Bahçe Pompası 

Bahçe sulama pompaları evlerde, açık alanlarda, düşük debi ve basma yüksekliğine gereksinim duyulan yerlerde kullanılır. Bahçe pompaları,

  • Su biriktirme depolarından su çekilmesi durumunda,
  • Bahçe ve çim alanları gibi sulama gereksinimi duyulan yerlerde,
  • Meyve, sebze ekimlerinde ve seracılıkta,
  • Su baskını gibi durumlarda tahliye amaçlı,
  • Yüzme havuzlarında kullanılır.

Santrifüj pompalar arasında yer alan salyangoz pompalar, tek kademeli pompalardır. Pompa mili ve çark olmak üzere hareketli kısım, salyangoz şeklindeki gövdesi de sabit kısımdır. Çark ile sıvı toplanır ve sıvının kazandığı kinetik enerji basınç enerjisine dönüşür. Bu dönüşümü sağlayan da salyangoz pompaların gövdesidir. Salmastra tertibatı da sızdırmazlığı önlemesi için salyangoz pompanın motor tarafında bulunur. Bu tür pompalara monoblok ya da ıslak rotorlu da denilebiliyor. Islak rotorlu pompaların özellikle klima santrallerinde, şehir içme suyu nakli ve sulama suyu dağıtımında, yağmurlamada ve soğutma kulelerinde kullanıldığı görülür. 

Teklif alın veya bize ulaşın alanı!